דגשים לביצוע הקאטות

דגשים ל-Iai Seitei Gata

מתוך ההנחיות לבוחן לדרגת Shodan של ארגון הקנדו האנגלי "BKA"
תרגום: יורם ויסברוד

Mae – Ipponme
1. השליפה חייבת להתחיל בו זמנית עם תחילת העלייה של הירכיים, בדוק האם ה- Tsukagashira נמצאת בקו מרכז הגוף.
2. שליפה – בדוק האם קצה החרב נמצא בקו אחד עם בית השחי, והאם היד נמוכה מהכתף.
3. צפה לראות את קצה הסאיה מופיע בצדו הימני של התלמיד דבר המראה על Sayabiki מלא.
4. האם בהבאת החרב לחיתוך עובר דרך האוזן השמאלית או מגיע ישירות מהאמצע, בדוק שהחרב אינה נופלת אחורנית.
5. סוף החיתוך מעט מתחת למאוזן אבל לא יותר.
6. האם הרגל השמאלית מאחורי הברך השמאלית או שהיא מעוקמת לצד.

Ushiro – Nihonme
1. בדוק זאנשין בזמן הישיבה.
2. האם השליפה מתחילה לפני שהגוף מתחיל לרוץ.
3. האם החיתוך האופקי מתוזמן יחד עם הצעד הקטן של סיום רגל שמאל.
4. בדוק האם החיתוך הינו בזוית נכונה .
5. כשהברך הימנית עולה, האם היא 90 מעלות או מקופלת.

Ukenagashi – Sanbonme
1. בדוק זאנשין בזמן הישיבה.
2. המבט מעבר לכתף שמאל, הברכיים יחד, ידיים על החרב – הכל בו זמנית.
3. השליפה חייבת להתחיל בו זמנית עם תחילת העלייה של הירכיים, החרב צריכה להישלף קרוב לחזה.
4. כף רגל שמאל חייבת להימצא לצד ברך ימין וכף הרגל הקדמית לא זזה קדימה בעת העמידה.
5. החרב צריכה לבצע סיבוב עם יד ימין מעל הכתף ולא להביא אותה למרכז.
6. בראיה מקדימה האם שתי הרגליים באותו קו לאחר חיתוך Kesagiri.
7. בדוק את נכונות זווית החיתוך האלכסונית.
8. ב- Sakate Noto היד השמאלית בגובה חזה לא כתף.

Tsukaate – Yonhonme
1. בדוק שהישיבה היא לא בסגנון Koryu.
2. הTsukaate היא למפתח הלב, לא גבוה יותר.
3. בדוק שהרגל האחורית היא מאחורי הברך בזמן המכה.
4. סיבוב של 180 מעלות הוא הכרחי, ודא שהברך הימנית אינה נופלת ושהירכיים אינם שוקעים.
5. בדוק שהחיתוך הסופי אינו עמוק מדי ומוביל בצורה קלה לChiburi Yoko.
6. שתי הידיים בגובה זהה עם סיום ה Chiburi.

Kesagiri – Gohonme
1. בשליפה ה Tsukagashira תוקפת את הפנים.
2. שתי החיתוכים יעשו ברוחב כתפיים.
3. שתי החיתוכים יעשו כתנועה אחת.
4. בדוק מרחק מהיריב זכור שזו טכניקת טווח קצר.
5. שים לב לזווית החיתוך האלכסונית בחיתוך היורד ולעמדת הסיום (Hasuji).
6. בסיום ה Chiburi, הרגל הימנית עוצרת והיד השמאלית אוחזת בSaya בו זמנית.

Morotetsuki – Ropponme
1. בדוק את כוון החיתוך בשליפה, אינו צריך להיות אנכי.
2. נקודת המכה ונקודת החיתוך שונות.
3. נקודת החיתוך היא הלחי ורק אח"כ יורד ל Chudan ,בדוק שהרגליים לא יחד ברגע זה.
4. ה- Tsuki חייב להיעשות בעצמה וחיוניות.
5. בדוק שה- Kensen לא נופל בזמן הסיבוב.
6. שתי הידיים צריכות להיות באותו גובה מהרצפה בזמן Chiburi Yoko.

Sanpogiri – Nanahonme
1. לפני הפניה ימינה צריך להיראות איום ממשי לתוקף הקדמי.
2. החיתוך הראשון צריך להיות 180 מעלות מלא ולהסתיים בגובה הסנטר, בדוק מצב כפות הרגליים.
3. בזמן הסיבוב ל 180 מעלות חייב להיראות Zanshin לכוון התוקף הקדמי.
4. שמור על Zanshin בזמן הסיבוב.
5. בפניה לחיתוך קדמי יש לשמור על Kaburi באותה צורה כמו ב Ukenagashi (בזמן הסיבוב החרב עולה כהגנה בפני תוקף ולא סתם הרמה).

Ganmenate – Hachihonme
1. המכה הראשונה – בין שתי העניים.
2. הגוף חייב לבצע סיבוב 180 מעלות מלא, יש לשים לב שכף הרגל הימנית ופרק הירך הימני ביצעו סיבוב מושלם.
3. החרב מוחזקת במאוזן ובקו האמצע.
4. הנעיצה חייבת להתבצע עם אנרגיה ונחישות מלאים (לא כוח).
5. הוצאת החרב מהגוף היא על ידי סיבוב האגן היד השמאלית תופסת בחרב רק אחרי שה Tsuba עברה את האוזן הימנית.
6. בסיבוב 180 מעלות הרגל השמאלית זזה אחורנית מעט לפני החיתוך עצמו.

Soettetsuki – Kyuhonme
1. שלושת הצעדים הראשונים הנם בקו ישר, אין להניח כף רגל ימין בזוית בצעד השלישי.
2. הסתכל שמאלה בצעד השלישי, ידיים על החרב.
3. בדוק מרחק (זו טכניקה מטווח קצר).
4. כף הרגל הקדמית חוזרת רק חצי צעד אחורה בזמן משיכת החרב , בעת הנעיצה אין להסתכל על נקודת הנעיצה.
5. מצב החזקת כף היד על גב הלהב צריך להיות כך שהפרק לא שבור.
6. כמו ב- kesa giri , תפיסת ה- Koiguchi (סף הסאיה) היא חובה

Shihogiri – Juhonme
1. שמור על זוית 45 מעלות בתקיפת היריב הראשון.
2. המנע מלהסתכל על כפות ידיך בעת תקיפת ידי היריב.
3. בדוק זווית כפות הרגליים בנעיצת ההחלקה, לא רחב יותר מ 90 מעלות ממצב קודם.
4. החיתוך הראשון עם רגל שמאל קדימה וטווח קצר מאד.
5. חיתוך שני טווח בינוני.
6. עבור ממצב Waki-gamae לחיתוך ללא עצירה בדרך אך אין לתת לkensen לעלות בזמן הסיבוב.
7. הזז את רגל שמאל מעט הצדה לפני החיתוך האחרון אחרת רגל ימין תאלץ לעשות סיבוב קטן.

Sougiri – Juipponme
1. היות וההגנה היא Ukenagachi יד ימין היא מעל כתף ימין.
2. החיתוך הראשון הוא אלכסוני לכוון סנטר היריב, בדוק Hasuji. 3) באותה זווית הרם ל Kaburi, חתוך אלכסונית מצוואר למפתח הלב, בדוק זווית חיתוך.
3. באותה זווית הרם ל Kaburi, חתוך אלכסונית מבית השחי לטבור, בדוק זווית חיתוך.
4. הרם חרב באותה זווית דרך Kaburi תן לידיים ליפול לגובה מותן ובצע חיתוך מעלות Yoko 180.
5. ללא עצירה עבור דרך Kaburi לחיתוך עילי (Shomen).
6. כל החיתוכים נעשים על רגל ימין.

Nuki Uchi – Junihonme
1. תקיפה לראש לכן יד ימין היא מעל הראש.
2. השליפה אינה קדימה אלא למעלה אחרת היד תקטע.
3. צעד אחורה עם רגל ימין ב- Yoko Chiburi, שתי הידיים חייבות להיות באותו הגובה מהרצפה.
4. לאחר ה- Noto רגל ימין מצטרפת קדימה לשמאל.
5. צעד קדימה עם ימין לנקודת ההתחלה.