קאטות איאיידו

שמות ומספרי הקאטות בשיטות הנלמדות ומתורגלות בהתאחדות:

Seitei Gata

1. Ippon me – Mae
2. Nichon me – Ushiro
3. Sanbon me – Ukenagashi
4. Yonhon me – Tsuka ate
5. Gohon me – Kesagiri
6. Roppon me – Morotezuki
7. Nanahon me – Sanpogiri
8. Hachihon me – Ganmen ate
9. Kyuhon me – Soetezuki
10. Jippon me – Shihogiri
11. Juippon me – Sougiri
12. Junihon me – Nukiuchi

 

Omori Ryu

1. Ippon me – Shohato
2. Nichon me – Sato
3. Sanbon me – Uto
4. Yonhon me – Atarito
5. Gohon me – Inyoshiutai
6. Roppon me – Ryuto
7. Nanahon me – Junto
8. Hachihon me – Gyakuto
9. Kyuhon me – Seityuto
10. Jippon me – Koranto
11. Juippon me – Inyoshiutai kaewaza
12. Junihon me – Nukiuchi / Batto

 

Eishin Ryu

1. Ippon me – Yokogumo
2. Nichon me – Toraisoku
3. Sanbon me – Inazuma
4. Yonhon me – Ukigumo
5. Gohon me – Yamashita Oroshi
6. Roppon me – Iwanami
7. Nanahon me – Uroko Gaeshi
8. Hachihon me – Nami Gaeshi
9. Kyuhon me – Taikotoshi
10. Jippon me – Nukiuchi

 

Okuden Suwari

1. Ippon me – Kasumi
2. Nihon me – Sunegako
3. Sanbon me – Shihogiri
4. Yonhon me – Tozumi
5. Gohon me – Towaki
6. Roppon me – Tanashita
7. Nanahon me – Ryozume
8. Hachihon me – Torabashiri

 

Okuden Tachi

1. Ippon me – Yukizuri
2. Nichon me – Tsuredachi
3. Sanbon me – Somakuri
4. Yonhon me – Sodome
5. Gohon me – Shinodu
6. Roppon me – Yukichigai
7. Nanahon me – Sode Sunigaeshi
8. Hachihon me – Mon iri
9. Kyuhon me – Kubezoe
10. Jippon me – Ukenagashi
11. Juippon me – Itomagoi