קאטות ג'ודו

מצבי מוצא, קיהון ושמות ומספרי הקאטות בשיטות הנלמדות ומתורגלות בהתאחדות:

 

Kamae : jo

 1. Tsune no kamae
 2. Honte no kamae
 3. Gyakute no kamae
 4. Hikiotoshi no kamae

 

Kamae : bokuto

 1. Seigan no kamae : bokuto pointed at the eyes
 2. Jodan no kamae : bokuto above the head
 3. Hasso no kamae : bokuto aside the head to protect the temple
 4. Wakigamae: bokuto low at the side backward

 

Kihon

 1. Honte Uchi: striking with the hand in a basic position
 2. Gyakute Uchi: striking with the hand in a reverse position
 3. Hiki Otoshi Uchi: draw the jo back and strike
 4. Kaeshi Tsuki: reverse the weapon and thrust
 5. Gyakute Tsuki: high thrust, the hand in a reverse position, to basic strike
 6. Maki Otoshi: to drop down with an enveloping movement
 7. Kuri Tsuke: to guide and stick the weapon against the body (basic trap)
 8. Kuri Hanashi: to guide and let go (backward throw away)
 9. Tai Atari: to crush in the body (push away)
 10. Tsuki Hazushi Uchi: deflect a thrust and strike
 11. Do Barai Uchi strike on a sweeping action to the torso
 12. Tai Hazushi Uchi to evade with the body and strike

 

Satei Jo Kata

 1. Tsuki zue
 2. Sui getsu
 3. Hissage
 4. Shamen
 5. Sakan
 6. Monomi
 7. Kasumi.
 8. Tachi otoshi
 9. Rai uchi
 10. Seigan
 11. Midaredome
 12. Ranai

 

Shindo Muso ryu – Omote Kata

 1. Tachi Otochi
 2. Tsuba Wari
 3. Tsuki Zue
 4. Hissage
 5. Sakan
 6. Ukan
 7. Kasumi
 8. Monomi
 9. Kasa no shita
 10. Ichirei
 11. Neya no uchi
 12. Hosomichi

 

Shindo Muso ryu – Chudan Kata

 1. Ichiriki
 2. Oshizutne
 3. Midaredome
 4. Ushirozue zen/go
 5. Taisha
 6. Kengome
 7. Kirikake
 8. Shin shin
 9. Raiuchi
 10. Yoko giridome
 11. Harai dome
 12. Seigan